QMS systém - systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2016

Prohlášení

Podnik, který dlouhodobě úspěšně zaujímá vysoké pozice jak ve svém postavení na trhu, tak také svými výsledky, může této pozice docílit skoro vždy prostřednictvím široce rozvinuté jakostní práce. Přitom pojmu kvalita je nutno rozumět nejen ve smyslu kvality produktu, ale také ve smyslu kvality podnikových procesů.

Klademe důraz na :

Kvalitu:

Jsme producentem obalů pro potraviny. K zajištění vysoké kvality našich produktů jsme zavedli QM-Systém, který aktuálně uplatňuje zásady normy ČSN EN ISO 9001:2016. Od roku 1997 jsme pravidelně certifikováni autorizovanou certifikační společností Loid´s Register. Aktuální certifikát byl vydán v červnu 2018.

Cílem našeho QMS je neustálé zlepšování produktů a činností. Toho dosahujeme prostřednictvím a díky odborně vyškoleným, cílově orientovaným zaměstnancům, kteří nesou za svoji dennodenní práci zodpovědnost. Náš QMS systém prověřujeme interními audity napříč našimi procesy a dvakrát za rok děláme prověrku QMS s následným auditem společností Loyd´s.

Jasná je naše orientace na zákazníka, při níž hlavními kritérii jsou především kvalita, dodací čas a poskytování všestranného servisu, který začíná návrhem nového výrobku našimi techniky a končí dodáním hotového produktu až k odběrateli.

Bezpečnost:

Jako člen potravinového řetězce vyrábějící obaly a předměty přicházející do styku s potravinami ručíme za bezpečnost našich výrobků. Dodržujeme platnou legislativu EU i národní legislativu ČR jež představují především Nařízení EP a Rady(ES) 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, nařízení Komise(ES) 2023 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami a zákon 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví. Za tímto účelem máme vypracovány interní hygienické směrnice a plán HACCP jež je postaven na analýze rizik , která mohou nastat při realizaci našich výrobků. Opakovaně necháváme naše provozy a výrobky mikrobiologicky testovat akreditovanými laboratořemi včetně testování celkových a specifických migrací do simulantů potravin.

Ekologii a úspory:

V našich procesech se snažíme být šetrní k životnímu prostředí. Také v této oblasti dodržujeme aktuální legislativu EU a ČR. Preventivními opatřeními, jež se zaměřují na prohlubování odborných znalostí a zvyšování uvědomění našich zaměstnanců předcházíme možným mimořádným situacím a poškozování životního prostředí. Vyvíjíme výrobky, které jsou energeticky a materiálově méně náročné, což se v konečném efektu projevuje nejen ve výrobních nákladech, ale i ve vlivu na životní prostředí. Část odpadů vzniklých při výrobě tvarováním recyklujeme v inline systémech, další část zpracováváme na nově instalovaném regranulačním zařízení. Dalším přínosem pro životní prostředí je náš přístup k efektivnímu balení výrobků, což se projevuje vyšším vytížením transportních prostředků a tudíž menší spotřebou pohonných hmot nutných k dodávání produktů.

Nové výrobky:

V minulém roce jsme uvedli na trh nový výrobek DUOCUP. Jedná se o kombinovaný kelímek, kdy vložka je z PP nebo z PS a plášť kelímku je z kartonážní lepenky. Výhodou tohoto kelímku je možnost snížení hmotnosti vložky respektive spotřeby plastového materiálu ca o 30 – 40% (dle velikosti kelímku) při stejné velikosti kelímku oproti jenom plastovému. Tuhost kelímku zajistí papírový plášť, který navíc umožňuje mnohem kvalitnější potisk. Další výhodou je, že lze různé texty, návody atd. tisknout i z vnitřní strany papírového pláště. Nezanedbatelný je i vliv na ekologii, kdy menší spotřeba plastů znamená menší atak na životní prostředí.

Mapa serveru Na úvodní stránku Napište nám