Vize a strategie

Prioritou vrcholového vedení společnosti

 • v oblasti ekonomiky zůstává zvyšování produktivity práce, snižování výrobních nákladů a zajištění dlouhodobé finanční stability společnosti. Aktivity vedoucí k posílení produkce společnosti DOPLA PAP a.s. posilují význam tohoto závodu v centru Evropy a jsou strategické pro další rozvoj celé skupiny DOPLA ITALY.
 • v oblasti obchodu prostřednictvím výraznější a účinnější podpory smluvním prodejním partnerům a aktivním oslovováním dalších potencionálních zákazníků vytvořit podmínky pro zvýšení objemu prodeje. Dále rozšířením aktivit a vybudováním nové obchodní společnosti na polském trhu zvýšit objem prodeje ve východní Evropě.
 • v oblasti výroby je prvořadým cílem zvýšení výrobní kapacity o cca 30%. Tohoto cíle bude dosaženo následujícími kroky:
  • v horizontu 3 let bude provedena modernizace budov a technologie
  • nevyhovující objekty budou demolovány, bude zahájena výstavba nové výrobní haly, která bude napojena na velkoprostorovou halu expedice
  • bude dokončen systém propojení vn linek s rozvodnami a zprovoznění nového energocentra
  • bude věnována zvýšená pozornost na doplnění potřebných technologických periferií k výrobním strojům, aby bylo dosaženo větší efektivity výroby, snížení prostojů a rozšíření nabídky v sortimentu stávajících a nových výrobků
  • budeme pokračovat v aktivitách s cílem posílení podílu prodeje do mlékárenského průmyslu především zvýšením výroby nově zaváděného kombinovaného výrobku (papír a plast) - kelímky DUOCUPY.
  • v oblasti zavádění nových technologií zavedeme ekologickou technologii na bázi zpracování buničiny - výrobu biodegradovatelných obalů.
 • V oblasti společenské podpory regionu bude posílena podpora kulturních a sportovních akcí pořádaných zejména městem Sušice a TJ Sušice.
Mapa serveru Na úvodní stránku Napište nám